Dvě hudebnice přijely zahrát vážnou hudbu uzpůsobenou pro mladé publikum. Návštěvníci byli překvapení, že slyší neobvyklý zvuk. Přeci jen živá (a ještě k tomu klasická) hudba není pro prostory obchodního centra úplně běžná. Po pár minutách rozeznali, že se nejedná o hudbu z reproduktorů, ale o něco daleko více tradičního. Přešli tedy od nákupních kas i s dětmi a poslechli si známé sonáty, lidovky i vánoční skladby od sympatického smyčcového dua.  

Děti se po chvíli rozhodly, že budou tvořit u kreativního koutku Archy pro rodiny s dětmi, kde si mohly vytvořit ozdoby na stromeček nebo vánoční přání. Rodiče zůstali poslouchat hudebníky nebo se vydali k prodejnímu stolku Diakonie Západ, kde bylo možné zakoupit speciální modrý čaj, bylinkovou limonádu nebo svíčky a keramické výrobky od mentálně postižených klientů.  

Akce primárně sloužila ke sbližování českých a ukrajinských rodin s dětmi, které Diakonie pozvala. Spolek Filharmoniště se dlouhodobě věnuje hudební produkci pro ty nejmenší diváky a vzhledem k velkému množství uprchlíků svou pozornost směřuje i právě na ně a jejich kulturní a společenské obohacení.

Za příspěvek děkujeme Diakonii Západ.