Jak připomněla jeho předsedkyně Jitka Sutnarová v pátek 16. února při výroční schůzi v hasičské zbrojnici ve Starém Plzenci, loni spolek oslavil už 20. výročí své činnosti. „I díky aktivitě pana starosty Jana Ereta se nám podařilo nabrat nové mladé členy. Jsme moc rádi, že se nám omladil kolektiv, řada našich členů je už v důchodovém věku,“ uvedla Jitka Sutnarová.

Brigád bude víc

Jako v minulých letech budou členové spolku i v letošním roce pokračovat v brigádách, už 9. března se uskutečnila tradiční jarní úklidová akce na Radyni, 23. března se chystá na Hůrce, 11. května se koná obnovené čištění studánek a 2. listopadu se bude uklízet opět na Hůrce. A ještě si další tři přidali. „Jednáme s městem také o tom, že bychom převzali okolí Radyně do celoroční péče,“ informoval Josef Sutnar. Místostarosta Václav Benedikt uvedl, že členy spolku město nechce využívat jako pracovní sílu zadarmo. „Potřebujeme se domluvit na konkrétní podobě spolupráce,“ dodal. A řekl, že se podařilo splatit OSHR dluh, členové budou mít

vstup na hrad Radyni zdarma. Václav Fišer ze spolku navrhl, že by se malé brigády mohly dělat i ve všední dny, a zajišťovali by je především důchodci. Poukazoval na velkou zaměstnanost mladých lidí. A Petr Řeřicha se nabídl, že by mohl pomoci při oživení hradu vystavením zbrojí, kopí, svícnů a dalšími replikami z historie.

Tradiční akce zůstávají

OSHR počítá i s dalšími aktivitami, mezi které patří tradiční zahájení turistické sezóny na hradě Radyni, které se letos uskuteční 6. dubna, 14. září se budou konat Radoušovy hry, následovat bude 21. září Vinobraní s Karlem IV. A ve dnech 25. až 27. prosince se budou konat už tradiční a velmi oblíbené Vánoce na hradě. Spolek plánuje na 9. června zájezd do Tábora, na Klokoty a Kozí hrádek a jak už je zvykem také 5. července Vzpomínku na Mistra Jana Husa. Nejdříve u pomníku na náměstí ve Starém Plzenci a pak u pomníku v Sedlci. Právě v této souvislosti připomněla Miluše Chrastilová ze Sedlce, jejíž manžel se

o záchranu památníku zasloužil, že památek, které by potřebovaly důstojné umístění, jako například Habrmanův pomník nebo pomník Svatého Jana Nepomuckého, je v Sedlci více. Starosta Jan Eret slíbil, že památky v Sedlci začnou řešit a požádal přitom místní patrioty o pomoc. Připomněl, že město letos počítá s vybudováním chodníků kolem parku v Sedlci a intenzivně se věnuje řešení příjezdu od Šťáhlav. „Situace je tam hodně komplikovaná,“ sdělil starosta s tím, že za veškeré podněty od obyvatel je velmi rád.

Akademie Staré Plzně

Spolek již několik let pořádá celoroční přednáškový cyklus nazvaný Akademie Staré Plzně. Od loňského roku je hlavním organizátorem Lenka Benešová. Už druhá přednáška v letošním roce se uskutečnila 22. února a věnovala se historii Sedlce. Na 21. března je připravena Historie pivovarnictví a výroby šumivých vín v Plzenci, na 18. dubna Dějiny Starého Plzence během druhé světové války, na 30. května Osobnostní rozvoj pro každého, na 20. června Komentovaná historicky zaměřená procházka městem, 24. října se posluchači seznámí s přednáškou pojmenovanou Luxus na dluh, na 21. listopadu je připraveno téma Jak se jedlo ve středověku a poslední přednáška se uskuteční 12. prosince a nese název Pravěké nástroje a improvizované hraní.

Uctění památky, předání daru, poděkování i informace o nálezech

V úvodu schůze uctili všichni přítomní památku dlouholetého člena Spolku Rudolfa Vávry minutou ticha. V průběhu jednání byl předán peněžitý dar ve výši pět tisíc korun Spolku na záchranu staroplzeneckých varhan, Jitka Sutnarová předala knižní dárek Josefu Kunovi, který požádal o uvolnění z výboru.

Velmi zajímavé informace o archeologických nálezech při stavbě nové sportovní haly a přístavbě základní školy prezentoval Jiří Hrubý ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek o archeologických nálezech při stavbě nové sportovní haly a přístavbě základní školy. Uvedl, že po skrývce ornice tam archeologové nalezli artefakty z mladší doby bronzové, starší doby železné, z raného i vrcholného středověku a novověku.

Příspěvek zaslala Alena Nová. Děkujeme