Tradiční a velice oblíbené zpívání koled v kapli kostela Narození Panny Marie bylo v letošním roce vzhledem ke koronavirové epidemii zrušeno. V předcházejících letech v rámci zpívání koled bylo možné připálit si betlémské světlo. V letošním roce bylo možné připálit si betlémské světlo do svých přinesených svíček v lucerničkách a to 24. 12. 2020 od 14 do 15 hodin v přízemí ÚMO 5. Betlémské světlo spoluobčanům připalovali starosta obvodu pan Vít Mojžíš a místostarostka paní Marcela Wagnerová, kteří zároveň občanům obecním rozhlasem popřáli příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v nadcházejícím roce, především pevné zdraví v dnešní složité koronavirové situaci. Zájem o betlémské světlo byl velký a k pohodové náladě přispěly i koledy, které pouštěl pan Václav Seifert. Součástí povedené akce byla nabídka krásné knihy s názvem „Ves u zámku“ o historii Křimic, stolního kalendáře na rok 2021 s hezkými kresbami křimických staveb či vánočních hrníčků. Určitě se všichni těšme, že následující rok 2021 bude klidnější a všichni se spolu setkáme v kostelní kapli u zpívání koled.

Jaromír Beneš