V současné době, kdy se podle vládních nařízení nesmí pohybovat mimo území svého okresu, množství řidičů vůbec netuší, že porušuje zákon. A tak se dál přemisťují za nákupy a dalšími aktivitami mezi Holýšovem a Domažlickem.

Nová, ještě neoznačená hranice mezi okresy leží na silnici první třídy, mezi Holýšovem a obcí Ohučov. V této malé obci, která je nejblíže nové hranici, provádí policie kontroly dodržování nařízení o pohybu mezi okresy i přesto, že značky označující okresy se nacházejí stále mezi Holýšovem a Stodem.

Procházka okolo Hracholusek.
Podvečerní Hracholusky lákají k focení

Odtržení Holýšova od Domažlicka posvětil svým rozhodnutím Parlament ČR, a to přijetím zákona o územně správním členění ČR z 29. ledna 2020, který nabyl účinnosti letošního 1. ledna. Změna je nejen administrativní, ale i katastrální. Vedle Holýšova se součástí okresu Plzeň-jih staly i tyto obce: Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary.

Jaroslav Čedík