Každou celou hodinu byla připravena hudební vystoupení, ve kterých zahrála tělesa Flautini, Cantanti, sólisté ZUŠ Nýřany a na závěr zazněly varhany v podání Petry Mestlové a housle Šárky Boudové. Po půl hodinách bylo plánované povídání o kostele, o zvonech, také o letošním výročí sv. Prokopa a nechyběla ani závěrečná modlitba.

Příspěvek zaslala Martina Sihelská. Děkujeme