Na vyžádání ji obdržela i Knihovna Národního muzea v Praze. Autorčin již čtrnáctý básnický počin distribuovalo plzeňské Vydavatelství ArtKrist.

Romana Schuldová je celoživotně spjatá s městem Staňkov. Řadu let zde pedagogicky působí na Základní umělecké škole, kde vyučuje hru na klavír, keyboard a skladbu. Sama se hře na klavír i psaní poezie věnuje již od dětství. „Hudbě a poezii vděčím za překonávání těžkých životních situací,“ uvádí autorka.

Sedmdesátistránkový soubor básní nesoucí název „Než začal padat déšť“ je výpovědí vnitřního vyrovnávání se s tichou bolestí ze ztráty milované sestry. Duchovní rozměr básní, provázející čtenáře z hlubin sklíčenosti do transcendentální naděje v budoucí shledání, podtrhují imaginární obrazy.

Vzhledem ke stávající situaci není v nadcházející době plánovaná veřejná prezentace. Pro případné zájemce je kniha dostupná přímo u autorky nebo k zapůjčení v Městské knihovně Staňkov.

Eva Hubatová