Za Vranovem dojdete k zátoce, odkud už mírným kopcem stoupáte doleva podél přehrady Hracholusky. Pořád jdete po červené značce, která vede až na hrad Buben. Most uvidíte zdálky a kdo je odvážný, může využít pěší lávky, která se na mostě pod kolejemi nachází.

Výhled dolů je opravdu skvostný, ale hlavně pro nebojsy, ostatní, ať na lávce raději hledí vpřed. Vrátit se můžete stejnou cestou, nebo lávku přejít a jít zpět po druhém břehu okolo Butova. Jedna cesta vychází kolem osmi kilometrů a je vhodná i pro cyklisty, pouze u Butova se musíte rozhodnout, zda sejít skálu s kolem na zádech, nebo vybrat cestu po silnici. Trasa má kolem osmi kilometrů, takže se zpáteční cestou je to šestnáct. Rozhodně to stojí za výpravu.

Samotný most je unikátem, vznikl už v roce 1892. Původně byl most postaven nad řekou Mží a jeho výška byla kolem 47 metrů. V roce 1963 bylo celé údolí zatopeno přehradou Hracholusky.

Před dvěma lety, tedy v roce 2018 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce mostu, kdy se jedinečnou technologií vyměnily tři hlavní ocelová pole, a to tak, že na starou část se připevnila nová a pomalým otáčením se konstrukce otočila. Stará část se poté odstranila.

Martina Sihelská