V pěti mobilních ordinacích se bude prezentovat Fakultní nemocnice Plzeň. Bude možné získat například informace k dárcovství krve, o onkologické prevenci a konzultace k rekonstrukční, plastické a estetické chirurgii. Prevenci kardiovaskulárního systému a měření krevního tlaku se bude věnovat stanoviště II. Interní kliniky, prevenci zeleného zákalu a vyšetření očního tlaku Oční klinika a nácviku hygieny rukou pod UV světlem pak Oddělení epidemiologie.

Nemocnice Privamed nabídne čtyři stanoviště, svou mobilní ordinaci vybaví například zařízením na stanovení koncentrace glukózy v krvi, její zdravotníci nabídnou také nutriční poradenství, EKG detekci rizik srdečních arytmií či základní vyšetření v rámci Centra jednodenní chirurgie a ortopedie.

„Zdravotníky doplní také manželé Arenbergerovi, kteří ve své mobilní ordinaci nabídnou příchozím nejen osobní konzultaci, ale také vyšetření kožních znamének dermatoskopem. Po letních měsících plných sluníčka je to jistě dobrá příležitost pro každého z nás, aby prošel lékařskou kontrolou a včas řešil případné podezření na možný zdravotní problém,“ doplnila Lenka Havlasová, ředitelka Regionálního pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v Plzni.

Návštěvníci si budou moci nechat také zkontrolovat správné držení těla, včetně vyšetření krční páteře, zrak vyšetří odborníci z optiky, se základy resuscitace seznámí zdravotníci záchranné služby.

„Lékaři i sestřičky zde budou pro každého, kdo přijde s nějakou otázkou či s prosbou o radu. Věřím, že akce přiláká i řadu těch, kdo s návštěvou doktora váhají nebo jí odkládají třeba z časových důvodů,“ dodala Havlasová. Připomněla také, že na akci nebude chybět ani stánek VZP ČR, která akci pořádá. V něm budou zaměstnanci poskytovat informace k veřejnému zdravotnímu pojištění.