V období mezi 4. a 7. listopadem byla dobřanská hudební škola plná mladých nadějných klavíristek a klavíristů. Konal se zde totiž druhý ročník mezinárodní soutěže pro mladé – Bachovská cesta, kterou pořádala Bachova akademie Dobřany.

Soutěž byla zahájena slavnostním koncertem zaměřeným na dílo J. S. Bacha, na němž vystoupili vybraní členové z mezinárodní poroty. V první části zahrál Tomasz Ritter z Polska a v druhé části zazněl Bachův koncert c moll v podání Borbály Dobozy (cembalo) a Emy Jedličky Gogové (Makedonie) v doprovodu smyčcového kvinteta.

Pátek i sobota patřily hudebnímu klání. Každý soutěžní repertoár obsahoval povinné skladby od J. S. Bacha. Vždy jednu skladbu mohli mladí klavíristé zahrát na cemballo a ukázat tak svoji univerzálnost, bylo možné také hrát z not.

https://plzensky.denik.cz/ctenar-reporter/ci-zahradu-zdobi-nejkrasnejsi-krmitko-pro-ptaky-20211108.html?preview=c8b153ed0dafa8bce78e5f0b3fcc8b29&t=1636560966

Sedmičlenná mezinárodní porota často neměla jednoduché rozhodování. Podle vyjádření předsedkyně paní Emmy Gogové Jedličkové byl kladen velký důraz na správnou interpretaci Bachových děl. V porotě dále zasedly: Tomasz Ritter (Polsko), Anna Kašparová (Česko/Itálie), Bernhart Kapprott (Německo), Helena Suchárová Weiser (Česko), Borbála Dobozy (Maďarsko), Lukáš Klánský (Česko). Nejlépe soutěž zvládla Magdaléna Kovářová, která se stala po zásluze absolutní vítězkou soutěže a odvezla si hlavní cenu – nové pianino S2 Zimmermann od generálního sponzora, kterým byla firma C. Bechstein Europe v Hradci Královém. Porotu zaujal také Lukáš Komín, který kromě vítězství ve své kategorii získal speciální cenu za interpretaci děl J. S. Bacha.

Poslední den byl věnován konzultacím soutěžících a jejich učitelů s jednotlivými porotci.

Za příspěvek děkujeme Lukáši Palkoskovi