Ve středu 4. 10. 2023 odpoledne při ní u plzeňské katedrály vyrostlo patnáct mobilních ordinací. Stany, které nabídly vyšetření stovkám příchozích, zajistila VZP ve spolupráci se svými partnery, mimo jiné mezi nimi byla i Nemocnice Privamed. 

„Námi investované úsilí do zajištění akce v Plzni se vyplatilo, důkazem je nejen odhalený melanom přímo na akci, ale i další zdravotní problémy, které byly rovnou postoupeny na odborná pracoviště nemocnic,“ říká ředitelka RP Plzeň Lenka Havlasová, která si velmi cení vstřícnosti regionálně významných nemocnic, ZZS Plzeňského kraje i města Plzeň: „Ti všichni mají na úspěchu akce svůj podíl.“

„Z dvou set padesáti lidí, kteří u nás během jednoho odpoledne na náměstí podstoupili měření tlaku, jich 40 % mělo hypertenzi,“ vypočítává ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, podle kterého mohou preventivní akce tohoto typu bez nadsázky zachránit i život, a dodává: „I to je pro naši nemocnici důvod, proč dlouhodobě podporujeme preventivní osvětu. A spolupráce s VZP i v tomto ohledu skvěle funguje.“ Spolupráci s VZP si pochvaluje i další z partnerů akce, předseda představenstva Nemocnice Privamed Miroslav Mach: „Všeobecná zdravotní pojišťovna je hlavním garantem zdravotní péče a s plzeňskou pobočkou velmi dobře a korektně spolupracujeme.“

Akci zahájila řada významných osobností, krom manželů Petra a Moniky Arenbergerových, Václava Šimánka, ředitele FN Plzeň, ředitele Nemocnice Privamed Miroslava Macha, na náměstí zavítal také Štěpán Rusňák, přednosta oftalmologie FN Plzeň, poslanec a člen správní rady VZP Kamal Farhan, Jaroslav Zimmermann, ředitel Mulačovy nemocnice Plzeň a Jiří Holan, ředitel Nemocnice Písek a řada dalších. „Naše poděkování patří nejen jim, ale i dalším zúčastněným partnerům, Zdravotní záchranné službě Plzeňského kraje, Monti Spa Františkovy Lázně a Fokus optik. A samozřejmě všem Plzeňákům, kteří si na naši akci našli cestu. Z řady reakcí bylo jasné, že podobné aktivity oceňují a možnost vyšetření rádi a hojně využili. Věřím proto, že si ji za čas opět zopakujeme,“ uzavřela Lenka Havlasová z VZP.

Eva Milerová