Tomáš Goesl provedl sanaci plísní v kapličce a Jirka Kuba umístil u hřbitova vitrínu pro oznámení správce hřbitova. Veškerý materiál byl zajištěn naší městskou částí.
Díky Jirko, díky Tomáši!

MUDr. Rolando Arias