Dvacátý duben je v kalendářním roce 2021 jedním z běžných pracovních dnů. Pro pana Miloslava Kroupu z Plzně je však toto datum životním mezníkem. Po osmačtyřiceti letech odchází do starobního důchodu. K tomu, že celý svůj profesní život zasvětil náročnému truhlářskému řemeslu, přispěl patrně otec, který miloval les s jeho nezaměnitelnou vůní dřeva.

Získávání dovedností

Budoucí vyhledávaný mistr svého řemesla absolvoval učební obor truhlář. Jako „Nejlepší učeň“ Západočeského truhlářského družstva v Plzni rozšířil své odborné dovednosti o studium Střední průmyslové školy v jihočeské Volyni. Následně předával získané znalosti svým nástupcům a pak třicet let soukromě podnikal.

Individuální zakázková tvorba

Sympatický Plzeňan podotkl, že tradiční truhlářské řemeslo prošlo během let zásadní změnou. Běžnou produkci nahradila velkosériová tovární výroba, především z aglomerovaných materiálů s vysokým stupněm automatizace. Proto se poptávka omezila spíše na individuální zakázkové výrobky. „Produkt z masivního dřeva však dodává obytnému prostoru určitou jedinečnost“, zmínil a pokračoval: „Cesta od zákazníka k finálnímu výrobku prochází fází rozměřování a dílčích nákresů. Každá práce se dřevem vyžaduje určitý grif, rozvahu i opatrnost, v duchu rčení dvakrát měř a jednou řež“.

Truhlářské vybavení a materiál

Následovaly další zajímavé informace z oboru, pocházejícího již ze starého Egypta: „Nezbytným vybavením truhlářské dílny je škála pracovních pomůcek i odpovídajícího technického zázemí. Pracuje se s různými druhy dřeva, jako je například dub, buk, smrk, jasan, borovice či olše. Truhlářské řemeslo se dělí do kategorií podle výrobního zaměření. Nábytkový truhlář zhotovuje stoly, stolky, židle, poličky, stojánky, včetně náročnějších realizací, jako je schodiště, ale i celé interiéry. Stavební truhlář vyrábí okna, dveře a další stavební prvky. Obor umělecký truhlář je vhodný pro výtvarně nadané žáky, což obnáší opravy dobového nábytku, restaurování i další uměleckořemeslné práce včetně tzv. intarzie, což je zdobení ploch pomocí různě zbarvených dýh. Modelář se zabývá výrobou dřevěných modelů. Příbuznými obory jsou tesař a řezbář. Běžným náčiním je pila, hoblík, dláto atd., pracovním materiálem získaným na pile, jsou prkna, hranoly a dýhy. Typickými pracovními postupy jsou řezání, hoblování a broušení, ale také dlabání, čepování, klížení, lepení, dýhování či lakování. K náročnějším projektům dnes slouží i počítačové programy.“

Pana Miloslava Kroupu těší stávající zájem mladých adeptů o tento zajímavý obor a dělá mu radost, že i syn jde v jeho šlépějích.

Eva Hubatová