Děti s paními učitelkami připravily skvělý program. Na úvod zazpívali zpěváčci se školním souborem Broučci + band. Nejmladší děti ze třídy Světlušek se proměnily v hravé a veselé Šmoulíky. Třída Motýlků se představila v rolích televizních večerníčkových postav. Život pravěkých lidí včetně ulovení kance ztvárnila třída Berušek. Cvrčci vystoupili s hudebním vystoupení Prázdniny u babičky a Čmeláčci ztvárnili příběh včelích medvídků.

Všem se připravená vystoupení mimořádně podařila a odměnou jim byl velký potlesk diváků ve zcela zaplněném sálu. Poděkování patří celému kolektivu mateřské školy za skvělou organizaci a krásný zážitek pro rodiče, prarodiče a další hosty.

Příspěvek zaslala Renáta Soukupová, ředitelka 5. MŠ. Děkujeme