Rok utekl jako voda a máme tu opět májku a pálení čarodějnic. Hlavní přípravy na májku začaly již v neděli 28. 04. 2024 a to zajištěním májky. 24,5 metru dlouhý smrk se hasičům povedlo pokácet a dovézt bez ulomení špičky za pomoci traktoru a valníku Davida Melichara. Oloupání kůry je pak pro zúčastněné hasiče hotová oddechovka.

V úterý 30. 04. 2024 dopoledne obec postavila stan a od 16 hodin se začalo se zdobením májky a tří břízek, které zdobí okolí stanu. Nejtěžším úkolem je postavení a zakotvení májky. Tento rok nám s tím pomohl Milan Hrbál s jeřábem AD 28, za což mu děkujeme. Vše šlo hladce a májka za čtvrt hodiny stála v celé své výšce. Od této chvíle měli rodiče volnou zábavu a děti si vzaly na starost Jiřka Cochlarová a Pavlína Karásková. Děti si zasoutěžily, prolétly se na koštěti a vyrobily a oblékly čarodějnici, kterou pak na hranici upálily. Novinkou pak bylo vystříkávání tří práškových hasících přístrojů. Tohoto úkolu se ujal hasič Lukáš Louda a děti z toho měly druhé vánoce. 

Pak už jen vládla dobrá zábava a k té patří něco na zub. Dušené maso, které opravdu nemělo chybu, zajistili pro občany zcela zdarma hasiči a obec přispěla vuřty a párky, jak jinak než rovněž zdarma.

Oproti minulému roku se vyvedlo počasí na jedničku a projevilo se to i na účasti. Přišlo na 170 lidí, což je o 70 lidí více než rok minulý.  
Na závěr patří poděkování všem, kteří se na přípravách a průběhu akce podíleli a nebylo jich málo.