Postavit pěknou májku není jen tak. Nejprve je potřeba vhodnou vyhlédnout v lese, pak ji na místě patřičně ozdobit. A následně už je třeba jen parta silných mužů, vzít májku, jak se říká „do teplejch“, přenést na místo a začít zvedat. Vše za pomoci pouze „ruční“ techniky. Takže zní „hej rup“, „o metr zvednout“, „trochu doleva, trochu doprava“ a „a další metr“.

Když májka stojí, je patřičně důkladně zakotvena proti pádu a větřík povlává s barevnými fáborky. A večerní posezení u ohně s celonočním hlídáním májky, to už je taková „třešnička na dortu“.