Nečtiny, malá obec na severním Plzeňsku, jež byla kdysi obydlena hlavně Němci, ukrývá mnoho zajímavých míst. Dominantou vísky je romantický zámek s věžemi na nároží a vysokými trojúhelníkovými štíty s cimbuřím. Památku obklopuje park s velkým rybníkem.

V okolí se nachází pískovcové lomy. A právě s pískovcem je spojeno několik ročníků sochařských sympozií, které se v Nečtinech v uplynulých letech pořádaly. Jednoho z nich se účastnili umělci ze všech koutů světa, vznikla tehdy řada soch ztvárňujících anděly. Tyto sochy si návštěvníci mohou prohlédnout na Cestě andělů, která vede od opravené kapličky Piety ke kostelu svaté Anny a k bývalému špitálu.

Pokud už budete v Nečtinech, za návštěvu rozhodně stojí i Mlýnská stezka propojující Nečtiny s Manětínem. Tříkilometrová trasa vede krásnou krajinou kolem Starého potoka a jejím ústředním tématem jsou mlýny, síla vodní energie a v neposlední řadě krása baroka v krajině.