Rostlina se objevuje na loukách po celých Brdech, které jsou bohaté vodou a skromné živinami. V České republice je zanesena v Červeném seznamu jako silně ohrožený druh. Bývalé vojenské cvičiště v Brdech zdobí dvakrát do roka, v květnu a červnu, kdy kvete, a na podzim. Tehdy rozpukají její dřevnaté tobolky a vypustí do světa semínka pro založení další generace. Tobolky jsou na loukách vidět mnohem déle než modrofialové květy, návštěvníci je mohou spatřit, jak vykukují zpoza sněhové přikrývky. 

Petr Neumann