Na programu budou skladby od autorů Niels Gade, Antonín Dvořák, Camillo Schumann, Gustav Flügel, Ladislav Moravetz, Per Gunnar Petersson, Hans-André Stamm, Peter Møller, Georgi Muschel. 

Ladislav Moravetz je evangelický církevní hudebník, aranžér a skladatel. Vystudoval církevní hudbu na Církevní hudební škole a na Vysoké škole umění v Berlíně (varhany: prof. Leo van Doeselaar, Erwin Wiersinga). Od r. 2001 působí jako celocírkevní kantor v Českobratrské církvi evangelické, je vedoucím Semináře církevní hudby Evangelické akademie, vyučuje hymnologii na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a varhanní improvizaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Je členem předsednictva Evropské konference evangelické církevní hudby. 

Po koncertě je možné shlédnout film o instalaci varhan 

„Uzdravené varhany aneb co si píšťaly přály“

Předpokládané zakončení je v 16.45 hodin 

Josef Beneš, kurátor Korandova sboru