Měli bychom tedy přírodu zachovat pro budoucí generace. Mnozí lidé se chovají k přírodě ohleduplně, zušlechťují svoje okolí. O to více potom zamrzí, když nečekaně v tomto týdnu zjistí, že při úpravách cesty vedoucí ke čtyřem vzrostlým kaštanům došlo k pokácení keřů i plodících ovocných stromů a na jiných místech společnost pobírající při své činnosti dotace za obhospodařovanou půdu působí obdobné škody orbou půdy až ke kořenům jiných stromů. Kam to spějeme?! Jedni přírodu chrání, sází stromky, keře, tvoří remízky, ve kterých může najít úkryt zvěř a druzí jejich snahu zničí?!

Hana Vochocová