Historie

Historie zrodu Klubu českých turistů TJ Divadlo J. K. Tyla v Plzni sahá až do roku 1968, kdy vznikla zakládající skupina, kterou tvořili pánové Oldřich Wieser, František Moser a Karel Klátil (Wi-Mo-Kla). Předsedy KČT při TJ DJKT v Plzni byli Josef Nechutný, Oldřich Wieser a od r. 1990 Karel Klátil. Členská základna, čítající bezmála sto členů, byla složena z pracovníků divadla, vč. zaměstnanců divadla Alfa, členů Klubu přátel divadla a dalších zájemců z řad občanů (učitelů, lékařů atd.), z nichž někteří jsou členy dodnes. Četné akce směřovaly k regeneraci sil divadelníků (rehabilitační cvičení a rekreační sportovní vyžití) včetně aktivit pro širokou veřejnost (kondiční cvičení a jóga).

Těžištěm činnosti však byla aktivní turistika, a to pěší a vodácká, jejímž předsedou byl František Koubek. K tradičním turistickým výletům s kulturně poznávacím zaměřením patřil například „Pochod po stopách slavných“, zaměřující se na významné kulturní osobnosti spjaté s Plzní. K oblíbeným patřily přechody Šumavy nazvané „S batohem šumavskými hvozdy“, lyžařské zájezdy či akce vodáků. Velkou účast vždy zaznamenaly Celostátní srazy turistů (v r. 1977 v Domažlicích a v r. 1989 v Anníně). Klub se každoročně pořadatelsky podílel na Jarním či Podzimním setkání turistů Plzeňska atd. V době prázdnin šlo o týdenní hvězdicové akce do zajímavých oblastí, zejména do slovenských hor (Vysoké Tatry, Slovenský ráj atd.). Rovněž Turistický oddíl mládeže (TOM) vyvíjel v sedmdesátých letech pravidelnou činnost a pod vedením Jaroslavy Zamrazilové a Jitky Šmolíkové ji završoval letním tábořením.

Legenda turistiky František Moser

Legendou v oblasti turistiky je pan František Moser. Opomineme-li šedesátiletou neúnavnou činnost a veškeré jeho celostátní aktivity, včetně špičkových funkcí v ústředních turistických orgánech, je nezbytné zdůraznit především jeho práci pro kraj. V letech 1975 až 1990, kdy byl předsedou Krajského výboru KČT, inicioval a uspořádal řadu významných turistických akcí, vydal brožuru Pěší turistika a Sborník Západočeské turistiky. V r. 1998 mimo jiné v Plzni řídil republikovou akci „Za posledním puchýřem“. Do historie se pak zapsala zcela ojedinělá událost konaná v Plzni, za aktivní účasti celého odboru pod vedením této mimořádné osobnosti, a to „9. světová turistická olympiáda IVV 2005“. V letošním roce již uplynulo deset let od úmrtí pana Františka Mosera, který po sobě zanechal nesmazatelnou stopu.

Současnost

Od r. 2000 nese klub oficiální název Klub českých turistů Divadlo Plzeň, o. s., jehož předsedkyní je (od r. 2002) dlouholetá členka paní Jitka Moserová. I ona pokračuje v odkazu svého manžela a práci pro klub věnuje mnoho času. Také ostatní členové výboru a současně cvičitelé jsou velmi aktivní. Značné zásluhy na přípravě výletů, a zejména na pečlivém vedení účetnictví má Milena Balousová ml. Precizní přípravou akcí se vyznačují dlouholetí členové Miloslav Pelíšek, Vladimír Kohout, Jana Bílková a Jindřich Kňourek. Mnoho krásných výletů během let připravila i paní Alena Vyšehradská. Pro šumavskou přírodu nás vždy dokázal nadchnout velký znalec Šumavy pan Jiří Kerndl, který také chystal Mikulášské vycházky do okolí. Bohatými turistickými zkušenostmi nově přispívá nadšená cestovatelka paní Alena Bulková. Aktivity i ostatních členů při sestavování turistických tras či jejich fotodokumentaci jsou vždy vítány.

Malé ohlédnutí za předešlým rokem

Během loňského roku 2022 jsme rovněž navštívili mnoho zajímavých míst. Šlo o šedesát jednodenních akcí s průměrnou délkou jedenácti kilometrů. První lednový den začal každoročním „Novoročním pochodem z Bolevce do Bolevce“, po kterém následovala pestrá škála našich specifických výletů, jako např. „Tajně za velikonočním vajíčkem“, Špekáček na zřícenině (Gutštejn, Lopata atd.), tradiční prvomájové zájezdy (např. Žatec, Louny, Panenský Týnec) včetně týdenních pobytů (Českolipsko a Jizerské hory). Pravidelné sobotní vycházky zpravidla končí posezením v restauracích či cukrárnách. Hodnocení roku probíhá vždy při výroční členské schůzi v plzeňském Mezigeneračním a dobrovolnickém centrum TOTEM, z. s.

Členové Klubu českých turistů Divadlo Plzeň, o. s., jsou velmi všestranní lidé, se širokým zájmem o různé sportovní aktivity či kulturní dění. Těší mě, že i já mezi ně již čtvrt století patřím.

Eva Hubatová