Vše začali mladší hasiči uzlovou štafetou, kdy každého ze sedmi soutěžících čekal jeden vylosovaný uzel či proudnicový úvaz. Následoval pak klasický požární útok. Po nich postupně přicházela ke slovům družstva starších. „Každá disciplína se hodnotí samostatně, umístění se sčítají a nejnižší součet znamená vítěze,“ přiblížil pravidla ředitel soutěže a zároveň vedoucí domácích mladých hasičů Karel Malý. „A špatné uzly znamenají trestné vteřiny. Je zajímavé, že i u starších dělali závodníci hodně chyb. Prostě nervozita dělala své.“ (Bez jediné chyby absolvovalo uzlovou štafetu mezi staršími pouze pět družstev z osmnácti, u mladších pouze dvě z deseti).

U požárního útoku také každá chybička znamenala zpoždění a vteřiny na časomíře velice rychle utíkaly. „Pro celkový výsledek bylo nutné, aby družstva byla vyrovnaná v obou disciplínách, nestačilo zazářit v jedné, v druhé propadnout. To pak znamenalo posun dozadu. Na to doplatila třeba v mladších Žákava, výborná v uzlech, nebo chlumčanští v obou kategoriích,“ upřesňoval při pohledu na výsledkovou listinu před závěrečných vyhodnocením Karel Malý. Při slavnostním závěrečném nástupu došlo k vyhlášení výsledků, všichni si odnesli drobné pamětné dárky, ti nejlepší pak pěkné ceny.

Třetí místo mezi mladšími obsadili mladí hasiči ze Žákavé, druhé z Dolní Lukavice, vítězem se staly Želčany. Mezi staršími skončily třetí Ledce II., druhé Želčany a vítězství získaly Ledce I. Vyhodnoceny byly i jednotlivé disciplíny, uzlovou štafetu nejlépe mezi mladšími zvládli mladí hasiči ze Žákavé, ze starších Chlumčany, požární útok nejrychleji provedly v mladší kategorii Želčany, ve starší Ledce I.

Dnešický závod byl sedmým dílem Ligy mladých hasičů. Ten poslední se konat bude po prázdninách v polovině září v Dolní Lukavici. Tam bude po sečtení všech výsledků jednotlivých kol vyhlášen absolutní vítěz Ligy mladých hasičů okresu Plzeň-jih pro rok 21/22. Hasičský byl ve Dnešicích opravdu celý víkend. V sobotu domácí hasiči pořádali již dvanáctý ročník memoriálu Václava Soukupa v požárním útoku dospělých. Útoky se běžely dva, časy se sčítaly. Vítězem se stali domácí muži, kteří v obou kolech zaběhli nejlepší čas, a ženy Dolní Lukavice. „Škoda, že ve stejný den se konalo několik okrskových soutěží, kde účast je povinná, to mnohým zabránilo v účasti na naší soutěži,“ jen podotkl Karel Malý.

Za příspěvek moc děkujeme Petru Šatrovi.