Některé ze Smetanových skladeb s úspěchem hrál studentský orchestr pod taktovkou svého dirigenta Jana Bodnára již na slavnostním koncertě ZUŠ B. Smetany v Měšťanské besedě, který zahájili jeho členové dokonce působivě provedenými fanfárami ze Smetanovy Libuše. Koncert Co ty na to, Bedřichu se ovšem nesl v jiném duchu. Jednotlivá čísla vtipně a s humornou nadsázkou propojilo mluvené slovo samotného Bedřicha Smetany, jehož skvěle ztvárnil člen vedení orchestru Jan Šlégr. A nebyl na jevišti sám, spolu s ním tu byla i Smetanova druhá manželka, energická Betty v komediálním podání Marie Benešové, rovněž členky vedení orchestru.

Koncert uvedl Smetanův Pochod studentské legie z r. 1848, příchod samotného autora na sebe nedal dlouho čekat – objevil se na pódiu nadšen provedením své skladby a začalo humorné prolínání skladatelových vzpomínek se současností. Tvůrci pořadu akcentovali Smetanův vztah k Plzni, Jan Šlégr citoval úryvky ze skladatelových deníků, doba poloviny 19. století ožívala. Skvělá Smetanova hudba se prolínala s tou současnou v dobře koncipované dramaturgii. Skladatelova studentská léta v Plzni připomněla polka Ze studentského života a Prodanou nevěstu pak výtečně provedená náročná Skočná, jíž publikum odměnilo bouřlivým aplausem. Bedřicha Smetanu a posluchače přenesl do dnešních dnů Gangnam Style G. Hyunga, J. Sanga. Současná hudba s operou mohla najít společnou řeč díky dílu A. L. Webbera – následovala působivá suita z legendárního Fantóma opery. Filmovou hudbu reprezentovaly dva hity. Jazzově laděná skladba Terry Gilkysona z Disneyho animovaného filmu Kniha džunglí z r. 1967 The Bare Necessities a hudba Johna Powella z animované fantasy komedie Jak vycvičit draka z r. 2010.

Do džungle se všichni přítomní vydali ještě jednou, a to díky rockové skladbě Welcome To the Jungle, následoval tradicional Bessarabyanke a další komiksovou a filmovou legendu připomněla skladba R. J. Harrise a P. F. Webstera Theme From Spider-Man. Koncert uzavřel rockový hit Crocodile Rock. Ale konec to ještě nebyl – závěr patřil opět Bedřichu Smetanovi. Zazněly dva přídavky z jeho díla – ústřední melodie ze symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast a v orchestrálním podání sbor z Prodané nevěsty „Proč bychom se netěšili“. Potlesk publika však ani nyní nekončil, a tak Jan Bodnár znovu zvedl taktovku a Junior orchestr přidal Smetanův sbor ještě jednou.

Originální scénář vytvořila trojice autorů Jan Šlégr, trumpetista orchestru František Vaňa a Marie Benešová. Nápaditě v něm v humorné zkratce propojili fakta ze Smetanova života a tvorby. Publikum tvořilo hned několik generací posluchačů, u všech se produkce setkala se srdečným ohlasem. Však mladí lidé v orchestru hráli s chutí a radostí z hudby, která se na diváky přenesla hned od prvních taktů.

Toto připomenutí 200. výročí narození zakladatele naší národní hudby bylo zábavnou a současně přirozeně poučnou produkcí. Výkon Junior orchestru pod taktovkou Jana Bodnára oceňovali všichni posluchači po celý večer spontánním potleskem, jenž vyvrcholil v závěrečné bravo!

Další vystoupení a chystaný promenádní koncert

Další koncert Junior orchestru na sebe nedal dlouho čekat. Svůj rozsáhlý repertoár představili mladí hudebníci v sobotu 27. dubna v DEPu, kde zahájili závěrečný den Treffpunktu, a pod taktovkou Jana Bodnára ve zhruba dvouhodinovém programu hráli s velkým diváckým ohlasem jak úpravy děl klasických (např. Bizetova Carmen), tak skladby populárních (ABBA) či známé filmové melodie. Obdivuhodné nasazení a výborné výkony nenechávaly nikoho chladným, orchestr sklízel po celou dobu produkce jeden potlesk za druhým.

V pátek 3. května odpoledne vystoupil Junior orchestr tradičně při pietním aktu v Habrmannově parku v Plzni-Doubravce, kde přispěl svým vystoupením pod širým nebem, vytvořil krásnou atmosféru a dramaturgickým výběrem a provedením skladeb, které zazněly (mj. Smetanův Pochod studentské legie), podtrhl důstojnost vzpomínkové akce.

Junior orchestr bude hrát široké veřejnosti do konce školního roku ještě jednou, a na to tradičním a oblíbeném promenádním koncertu. Koná se v Kopeckého sadech před budovou Konzervatoře Plzeň 19. června od 16.30 hodin.