Jaroslav Lobkowicz yrůstal na zámku v Křimicích, na který Němci za války uvalili nucenou správu. Po roce 1945 rodina převzala zámek a k němu patřící hospodářství, ale v důsledku pozemkových reforem a znárodnění byly hospodářství i zámek v roce 1950 vyvlastněny. Rodina v Křimicích nadále bydlela, ale ze zámku, ve kterém byl zřízen internát závodu Škoda Plzeň, se přestěhovala do budovy zámeckého pivovaru. Jaroslav po maturitě v roce 1959 nedostal doporučení ke studiu na vysoké škole elektrotechnické s odůvodněním, že není dělnického původu, ačkoli jeho otec v té době pracoval jako cestář. Vyučil se tedy opravářem televizních přístrojů a tomuto povolání se věnoval do roku 1968. V srpnu toho roku se rozhodl pro emigraci do Spolkové republiky Německo a své vystěhování legalizoval sňatkem. V Německu vystudoval elektrotechniku a do roku 1993 pracoval u firmy Siemens. V roce 1993 se rozhodl k návratu do vlasti, kde v restituci získal zpět zámek v Křimicích a k němu náležející hospodářství. S manželkou, která je Francouzka, vychovali tři syny.

Dnes dává stavby i pozemky po pustošící éře komunistů do pořádku. Jaroslav Lobkowicz je aktivní politik, v roce 1998 získal a poté několikrát obhájil mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za KDU-ČSL a pak za TOP 09.

Text: Paměť národa Plzeňský kraj