Podle soutěžního řádu FAČR by klub, který hraje třetí nejvyšší soutěž, měl mít minimálně tři mládežnické celky. Nic takového Robstav prakticky nepotřebuje, hráčské zdroje doplňuje prostřednictvím bezedného měšce, který mu slouží i k zaplacení řádem dané mastné pokuty fotbalové vrchnosti.

"Skvělý" poměr k mládeži projevilo vedení Robstavu i ve středu v Přešticích, kde z neznámých důvodů třetiligový tým stále ještě hraje a trénuje, přestože jméno města klub vypustil ze svého názvu, navíc ještě k tomu přesídlil do Mariánských Lázní. Co se ve středu v Přešticích odehrálo? Odpoledne podle rozpisu měl na umělém trávníku trénovat divizní dorost FO TJ Přeštice a od 16.30 byl plánován přípravný zápas žáků TJ Přeštice s TJ Klatovy. Přípravné utkání se stejným začátkem v 16.30 si naplánoval však i Robstav s druholigovou Příbramí. A v tom byl onen kámen úrazu.

Výbor FO TJ Přeštice nabídl Robstavu termín v 19.30, vždyť pro dospělé hráče by neměl být problém sehrát utkání večer od půl osmé na rozdíl od žáků, pro něž by to problém byl. A co udělal Robstav? Od 15 hodin už běhali po umělce zaměstnanci této firmy v počtu asi dvaceti lidí, aby zabránili použít hřiště někým jiným. Podle informace výboru FO TJ měli k dispozici i dva stroje. Zrušili tak trénink dorostu, utkání žáků se nakonec uskutečnilo na hlavním hřišti. Robstav v pohodě přípravu odehrál s nepodstatným výsledkem 3:4. Tak si klub zakládající si na účasti v třetí nejvyšší republikové soutěži představuje práci s mládeží…

Pro vysvětlení krajně neuspokojivých vztahů mezi vedením Robstavu a fotbalovým oddílem TJ Přeštice je třeba uvést, jak se Robstav podílel a podílí na financování fotbalu v Přešticích. K tomu předseda FO TJ Martin Kadaník: „Majitel Robstavu pan Kozák zajišťoval sponzoring prostřednictvím své osoby a jeho spřízněných firem pro TJ Přeštice v období 2017 - 2019 pouze pro mužstvo mužů v celkové výši zhruba 1,6 mil. Kč za celé uvedené období. Jakmile došlo k převodu licencí na A i B mužstvo mužů pod FK Robstav Přeštice, žádný další finanční sponzoring TJ Přeštice formou darů ani reklamních smluv neprobíhal. V sezóně 2021 - 2022 zajišťoval autobusovou dopravu na zápasy dorostu, které ovšem zpětně nepovažuje za sponzoring a plánuje tyto náklady po TJ vymáhat. Od sezóny 2022/2023 neprobíhá z jeho strany vůbec žádné plnění a to za situace, kdy uzavřel smlouvu o podpoře mládeže v Mariánských Lázních ve výši 500 tis. Kč pro sezóny 2022/2023 a 2023/2024."

Otázkou je, jak byly nastaveny smlouvy mezi TJ Přeštice a Robstavem, popřípadě jak byly a jsou naplňovány. Smlouva mezi TJ Přeštice a Robstavem končí 30. června letošního roku. V Přešticích tento datum toužebně očekávají a fotbalová veřejnost je v napětí, kde bude Robstav od podzimu působit. Po zkušenostech s touto firmou ve Lhotě, Mýtě a v Mariánských Lázních vědí své.

Příspěvek zaslal fotbalový publicista Pavel Hochman