Kronikář Karel Hrubý v kronice z let 1986-2000 zapsal: „První návrhy na rozdělení obcí od střediskové obce Dolní Lukavice byly konzultovány v květnu 1990 na schůzi rady národního výboru v Dolní Lukavici. Návrh na oddělení Horní Lukavice přednesli předseda Oldřich Vokáč a Karel Červený v červnu 1990. Následovalo písemné vyjádření občanů - pro odtržení se muselo kladně vyjádřit 2/3 občanů. Na Okresním národním výboru Plzeň-jih byl návrh podán v termínu a to do 15. srpna 1990. Občané se písemně vyjádřili, koho chtějí mít v obecním zastupitelstvu. Nekandidovaly proto žádné politické strany, proto bylo vybráno 18 nezávislých kandidátů. Šest občanů budoucí kandidaturu odmítlo - tento výběr se konal v září. Pro listopadové volby byla pak sestavena kandidátka z 12 občanů. Podle počtu hlasů pak bylo do zastupitelstva zvoleno 7 členů.“

close Starosta Karel Hůla 1931-2003. info Zdroj: archiv Evy Horové zoom_in Prvním starostou byl zvolen Karel Hůla (1931-2003) z Horní Lukavice čp. 113. Starostu vykonával v letech 1990-1998. V dalším volebním období (1998-2002) v zastupitelstvu pracoval jako místostarosta. Zasloužil se o rekonstrukci obecního úřadu, kapličky, vybudování chodníků kolem hlavní silnice, plynofikaci obce, zavedení telefonu firmou Telecom do obce na podzim 1996, zřízení lesní školky v lese. O hodně se zasloužil i druhý starosta obce Josef Dědič (*1949), který byl nejdéle úřadujícím starostou (v letech 1998-2014). Jeho zásluhou byla v obci dokončena plynofikace, má svůj obecní znak, uskutečnilo se první setkání rodáků, prosadil vybudování dětského hřiště v obci. Od roku 2014 je starostou Pavel Rádl (*1963) z Horní Lukavice čp. 24. Zasloužil se o rekonstrukci obecního úřadu, uspořádání druhého setkání rodáků a vydávání Hornolukavických listů.

close Horní Lukavice oslaví výročí. info Zdroj: archiv Evy Horové zoom_in

Největší zásluhu na samostatnosti obce má Karel Červený (*1945) z Horní Lukavice čp. 104. Odtržení předcházelo provedení referenda, průzkumu mezi občany obce, kdy většina byla pro. Následovalo jednání s Dolní Lukavicí, zjištění původního majetku obce (budovy, pozemky, lesy). Karel Červený pracoval v 1. volebním období jako místostarosta, dále pak jako předseda stavební komise a poté předseda komise pro rozvoj obce a životní prostředí. V roce 2018 již z důvodu věku nekandidoval. Nadále se zajímám o dění v obci, chodím na veřejné schůze zastupitelstva, upozorňuji, když se mi nebo občanům něco nelíbí a dávám podněty k činnosti obecnímu zastupitelstvu v této oblasti.

Eva Horová