Školního kola na 21. ZŠ v Plzni se účastnilo 7 žáků devátých tříd a tři nejlépe umístění byli vysláni do kola okresního. Ze třídy 9. B se do okresního kola konaného v prosinci roku 2019 probojovali Jan Kinkor a Richard Staněk a spolu s nimi také žákyně 9. C Kateřina Milotová. Jak ve školním, tak v okresním kole byly prověřovány teoretické znalosti soutěžících formou testu, jehož součástí byly kromě otázek i různé křížovky, doplňovačky apod.

Příjemným překvapením pro nás bylo, když jsme se po zveřejnění výsledků dozvěděli, že z našich žáků do krajského kola (kde byli nejlepší chemikové z Plzeňského, ale i Karlovarského kraje) postupuje žák Richard Staněk. S Ríšou jsem se vypravil 9. 1. 2020 na Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech, kde tentokrát byly prověřovány praktické znalosti třiceti žáků formou laboratorního úkolu. Na tomto místě je důležité podotknout, že Ríša se poprvé setkal s reálnou laboratoří, kterou na naší škole nedisponujeme, přesto však byl velice dobře připraven, takže v tomto úkolu na nejlepšího řešitele ztratil pouhé 3 body. Výsledek krajského kola se vypočítal jako součet bodů z okresního kola + krajského kola a Ríša tak skončil na krásném 13. místě.

Ríšovi gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Florindo Macaxi