Od 16 hodin se zde konala halloweenská akce. Děti u startu dostaly kartičky. Na jednotlivých stanovištích u strašidelných bytostí (mumie, čarodějnice, kostlivec) plnily úkoly a dostávaly razítka. Když vše splnily, čekala je sladká odměna. Poté proběhlo focení, lampionový průvod a v závěru si všichni u táboráku opekly buřty. Velké díky patří organizátorce Mgr. Lence Zedníkové a všem ostatním, kteří ve svém volném čase toto pro děti uspořádaly.

Eva Horová