Již začátkem loňského školního roku začalo plzeňské Gymnázium Františka Křižíka úzce spolupracovat se společností CIE group na vývoji aplikací pro virtuální realitu, které budou sloužit pro výukové účely na základních a středních školách. Během pravidelných schůzek vymýšleli učitelé z GFK společně se zaměstnanci CIE group obsah aplikace, který bude odpovídat metodickým pokynům a materiálům. Pro vytvoření kvalitního obsahu aplikace dále zkoumali možnost využití mezipředmětových vztahů a vliv audiovizuálního obsahu na učební proces a jeho dopady. Po měsících spolupráce a testování vznikla první aplikace, kterou je „Exkurze do vesmíru“. Žáci se tak během hodin mohou podívat do vesmíru, kde zjišťují hmotnost jednotlivých planet nebo co je to plynný obr a černá díra. Již teď jsou rozplánované další aplikace například metabolismus člověka pro biologii nebo elektronové orbitaly pro výuku chemie.

 

Cílem GFK je navázání spolupráce s dalšími školami a společná databanka aplikací využitelná pro co nejširší spektrum předmětů ideálně pro všechny vzdělávací stupně základních a středních škol. Do budoucna by měl vzniknout společný sdílený prostor pro všechny zapojené školy i mimoškolní subjekty, kde by se sdílely zkušenosti z výuky, což bude přínosné pro další vývoj. Největší přínos v tomto způsobu výuky vidí učitelé z GFK ve větším zapojení žáků do vyučování. Žáci si díky interaktivnímu způsobu vedení hodiny a gamifikaci výuky dokáží zábavnou formou osvojit i těžko vizuálně představitelné věci, a tak si je snáze zapamatovat, pochopit a najít souvislosti. „Roli a dopad virtuální reality vidím jako klíčovou součást nejen vzdělávání. Věřím, že díky virtuální realitě budou moci všichni účastníci více ocenit realitu naši, skutečnou. Přestože v prvopočátku to může být útěkem z našeho světa, věřím, že v budoucnosti bude nástrojem ke znovuobjevení viditelného a hmatatelného světa s novým pohledem na věc,” říká Mgr. Daniel Nam, učitel a IT specialista na Gymnáziu Františka Křižíka.

 

Mezi největší klady využívání virtuální reality na školách patří ušetření času ve výuce nebo zprostředkování zážitkové pedagogiky, díky které budou moci žáci navštívit exotické krajiny nebo si zkonkretizovat abstraktní koncepty, kterých je nejen v matematice, fyzice a chemii mnoho. Do budoucna je hlavní vizí Gymnázia Františka Křižíka vývoj aplikací ve spolupráci s dalšími školními i mimoškolními subjekty, v rámci nichž budou žáci moci navštívit například muzea, průmyslové linky, jiné historické období nebo dokonce zahraniční město, kde budou komunikovat v cizím jazyce. „Virtuální realita přináší zážitky, které současné děti z bezpečnostních i jiných důvodů při hodinách nezažijí a zároveň může přenést děti do míst, kam se možná nikdy nebudou moci dostat,” dodává Ing. Marek Bárdy, Ph.D., ředitel společnosti CIE group.

Za příspěvek děkujeme Radce Šmídlové.