Ocenění bylo uděleno malému regionálnímu gymnáziu za vynikající pedagogickou činnost a příkladnou péči o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Slavnostního předávání medailí, které proběhlo v zahradách Valdštejnského paláce, se kromě ředitelky školy zúčastnily i Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, a zástupkyně ředitelky gymnázia Lada Kotlanová.

Gymnázium Blovice bylo jedinou institucí, která v tomto ročníku medaili MŠMT obdržela.

V doprovodném medailonku předneseném během slavnostního ceremoniálu stálo: „Gymnázium Blovice je menší škola, čítající přibližně 350 žáků. Ve škole je kladen zvláštní důraz na individuální a přátelský vztah mezi pedagogy a žáky, který však není na úkor úrovně výchovy a vzdělání. Gymnázium se vyznačuje vstřícným a profesionálním přístupem k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i k těm mimořádně nadaným. Tím je škola zvláštní a jedinečná. Intenzivně spolupracuje se základními a vysokými školami v regionu a je jednou z fakultních škol Západočeské univerzity v Plzni. Gymnázium se vyznačuje také tím, že v návaznosti na své nejlepší tradice pečuje o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu uplatňováním progresivních metod a forem práce. S tím souvisí aktivní zapojení školy do projektů pomáhajících zvyšovat materiální zabezpečení výuky i profesionální kvality pedagogů.“

Toto významné ocenění je důkazem toho, že i malá regionální gymnázia jsou schopna odvádět dlouhodobě vynikající práci.

Lada Kotlanová