Svůj dar však podpořil neobyčejnou pracovitostí a pílí. Obdivu hodná byla vždy jeho slušnost, pokora i úcta k publiku. Během své šedesátileté kariéry na věrné plzeňské fanoušky nikdy nezapomněl.

Připojuji se k četným gratulantům a Karlu Gottovi k jeho 80. narozeninám přeji především pevné zdraví a za jeho krásné písně mu vyjadřuji velký dík.

Eva Hubatová z Plzně