Kromě četných realizací vlastní tvorby (malba, kresba, ilustrace, koláže a užitá grafika) je především neúnavným, ochotným a obětavým organizátorem řady výstav vč. velmi náročných projektů, tzv. Salónů.

Karel Hlavička, Karlštejn, kombinovaná technikaZdroj: Karel HlavičkaV rámci plzeňského regionu je též nadšeným propagátorem tvorby stávajících i nových členů, jak z oblasti malby, grafiky, plastiky, keramiky, dřevořezby, sochařství, ilustrací, textilní tvorby či uměleckého skla.

Díky jeho příznačné iniciativě se členská základna stále rozrůstá a veřejnosti se tak nabízí pestrá škála různých výtvarných technik.

Váženému panu Karlu Hlavičkovi přeji především pevné zdraví a upřímně děkuji za neutuchající zápal podpory soudobé umělecké tvorby.

Členka SV ČR, z. s. plzeňského regionu Eva Hubatová