Ocenění bylo uděleno:

Panu Jaroslavu Kaslovi, čestnému občanu obce. Za šíření dobrého jména rodné obce. Je autorem knihy Dolnolukavické a jiné povídky, na které obci přenechal autorská práva. Ačkoliv již asi 70 let žije v Ostrově nad Ohří, srdcem je stále v Lukavici, kterou velmi rád navštěvuje a živě se zajímá o dění v obci.

Panu Josefu Netrvalovi. Za dlouholetou obětavou práci v zastupitelstvu obce. Zastupitelem byl od roku 1990 do roku 2018, tedy úctyhodných 28 let, řadu let jako předseda komise výstavby.

Paní Milušce Kastnerové. Za dlouholetou činnost ve prospěch obce. Na obecním úřadu pracovala 37 let, kromě administrativních pozic zastávala i funkci tajemnice. Při četných změnách představitelů obce to byla ona, která dbala na řádný chod úřadu, než se nově zvolení funkcionáři v problematice řízení obce zapracovali.

Panu Jaroslavu Šilhánkovi. Za dlouholetou obětavou činnost pro obec, zejména v oblasti požární ochrany. Pracoval rovněž jako místostarosta a dodnes je platným členem výkonného týmu údržby obce, starostovi v kteroukoliv denní i noční dobu ochotně a spolehlivě k dispozici.

Panu Karlu Šebestovi. Za dlouholetou obětavou činnost v zastupitelstvu obce. Vždy byl aktivním a platným zastupitelem. Kromě toho aktivně působil v celé řadě spolků v obci, kde byl neformální autoritou a rádcem mladší generace.

Panu Marku Maňourovi, při příležitosti jeho nedávného životního jubilea, v červenci oslavil 50 let. Současně je 20 let platným zastupitelem obce. V minulém volebním období vykonával funkci místostarosty.

Panu Stanislavu Vokáčovi, zaměstnanci obce, při příležitosti jeho nedávného životního jubilea, v červnu oslavil 60 let. Více než 20 let je zaměstnancem údržby obce. I přes zdravotní omezení vždy zastal jakoukoliv práci, která byla v obci potřebná a trpělivě snášel připomínky občanů. Jako málokdo zná všechen majetek obce a potřeby jednotlivých budov.

Panu Pavlu Netrvalovi za dlouholetou obětavou činnost v zastupitelstvu obce. Jako jediný je v zastupitelstvu obce nepřetržitě od roku 2002, tedy 19 let. V prvním volebním období působil jako místostarosta, v dalších obdobích jako předseda finančního výboru. Má nezpochybnitelné zásluhy o koncepční rozvoj regionu a výstavbu technické infrastruktury v obci.

Paní Evě Horové zastupitelce obce od roku 2010 - za šíření dobrého jména rodné obce, za podrobné zpracování historie všech sídel obce a jejich knižního vydání, za dlouholeté zpracování obsáhlých příspěvků oblíbeného časopisu obce Hlasatel obcí Dolnolukavicka, krajského časopisu Vítaný host, vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou a do jiných médií. Eva Horová byla oceněna jako nejmladší.