Na tyto hry dne 13. 5. 2024 delegoval Klub českého pohraničí Plzeň (Městská rada Plzeň) čtyřčlené mužské družstvo. Přihláška a potvrzení o správnosti podání přihlášky opatřené razítkem, byla řádně podána! Toto družstvo však předseda KRSPK M. Hora odmítnul.

Neskutečné pochybení p. Horou, který ignoroval přihlášku i potvrzení předmětného družsta.

Odmítnutí zdůvodnil, že byl informován jedním ze členů KČP, že nominované soutěžící nezná a nejsou členy jejich organizace. Toto nepravdivé sdělení si p. Hora neověřil a setrval na odmítavém postoji. Přesto nominované družstvo vážilo šedesátikilometrovou vzdálenost do Plzně, kde se hry konaly.

Někteří z nich v domnění, že v místě konání soutěže dojde k možnosti her se účastnit. Striktně byli p. Horou odmítnuti s odůvodněním, že trvá na svém původním rozhodnutí. Znemožnit účast uvedeného družstvu, které vážilo poměrně dalekou cestu, aby si mohlo zasoutěžit, se vymyká zdravému rozumu.

V osobní rovině vůči členům nominovaného družstva nejen, že toto družstvo poškodil, ale ze své funkce se dopustil totálního úletu a prokazatelného pochybení. Předseda Hora nepochopil smysl těchto her! Smyslem těchto her by měla být oslava sportu pro co největší počet seniorů, kteří mají o tyto hry zájem a podpora seniorů v pohybových aktivitách a propagace pohybu jako součásti jejich života.

Předseda Hora zároveň předvedl, jaké charakterové vlastnosti by neměl mít vedoucí pracovník.


Příspěvek za družstvo KČP Plzeň zaslal L. Verner.