Po prvotině nazvané „Pod hladinou“ záhy následoval soubor básní nesoucí název „Po špičkách“. Padesátistránková prvotina vyšla ve stokusovém nákladu v Edici Ulita a v Pro libris ji vydala Knihovna města Plzně. V předmluvě Karla Erbová ocenila, že, cituji: „autorka si je dobře vědoma krásy a hodnoty toho, že JE - na tomto světě, s těmito blízkými, tady a dnes“. Docenila i obsah poetického ohlížení slovy, cituji: „V jejím ohlížení je vtip i něha i zkušenost a nepřiznávaná síla docela obyčejného lidského citu“….

„Mně se od téhle knížky odcházelo s docela hezkým pocitem, že mne může leckdy mnohé štvát, ale jiné zase potěšit, což se právě stalo“. Uzavřela pocity z prvního díla přední česká básnířka a prozaička Karla Erbová. K druhému čtyřicetistránkovému básnickému počinu, se Vladimír Gardavský vyjádřil slovy, cituji: „Je jen dobře, že se autorka tak záhy rozhodla předstoupit před čtenáře se svou druhou sbírkou Po špičkách, kterou organicky navazuje na svou prvotinu (v ní byl první oddíl nazván Šeptem). Znovu nás okouzluje niterný tón, dominantními motivy se zdají být láska, smyslná touha či smrt. Co možná nejúspornější volný verš je zvukově opět výrazný. Důležitá je všudypřítomná naděje vydatně kořeněná moudrou skepsí nadmíru jemným humorným nadhledem. To vše nepochybně přispívá k harmonickému ladění sbírky…“ . Bylo mi ctí, doprovodit abstraktní grafikou obě autorčiny práce.

Eva Hubatová