Dětství

Pan Václav Fremr prožil dětství v plzeňské části zvané Doubravka. Rodičům Marii a Karlu Fremrovým se v roce 1933 narodila dcera Karla, budoucí uznávaná česká básnířka a spisovatelka (30. 4. 1933 - 19. 3. 2024) a po 11 letech v roce 1944 přišel na svět syn Václav. Maminka byla v domácnosti a v padesátých letech pracovala v doubraveckém kinu Leningrad jako biletářka a uklízečka. Otec, vyučený zámečníkem, během mládí vystřídal různé manuální práce a od r. 1945 až do důchodového věku zámečnickou profesi vykonával v plzeňských Západočeských elektrárnách. Současně se zde staral o podnikovou technickou knihovnu a zajišťoval vydávání závodního časopisu. „Byl to přirozeně inteligentní uvážlivý člověk a skvělý vypravěč," vzpomíná pan Václav na svého otce.

Zaměstnání, studium a vydání knihy

Po absolvování základní školní docházky zamířil pan Václav na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni a odtud, na umístěnku, do Západočeských energetických závodů. Po vojně se do „elektráren“ vrátil a tomuto podniku také zasvětil budoucí profesní život. Při zaměstnání dálkově vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni a během následujících dvaceti let si kvalifikaci v oboru stále prohluboval. „Druhá polovina mé pracovní kariéry v ZČE byla již ve znamení agend organizačních, správních, personálních a právních," upřesňuje pan Václav své pracovní pozice, kde byl také sedm let vedoucím Výpočetního střediska a od r. 1994 zastával post vedoucího odboru Kanceláře generálního ředitele a představenstva ZČE a. s.

„V roce 2004, kdy už bylo jasné, že ZČE během několika let skončí, se zrodila myšlenka zpracovat knižně sedmaosmdesátiletou historii Západočeských energetických závodů. Kniha nazvaná „ZČE - LIDÉ A DOBA“, byla věnována těm, kteří se o rozvoj tohoto významného podniku zasloužili. Odborným konzultantem byl Ing. Jiří Barták a několik dalších zaměstnanců do knihy také přispělo. Dvěstěosmdesátistránková publikace, mapující období let 1919 až 2006, je doplněna bohatou fotografickou dokumentací. Do důchodu jsem odešel v roce 2007, současně se zánikem ZČE, která splynula s ČEZem," uzavírá svůj plodný profesní život pan Václav.

Dvanáct let posluchačem Univerzity třetího věku

Pan Václav patří k těm, kteří ani v důchodovém věku nerezignovali a mají snahu se stále vzdělávat. Proto již dvanáct let na Západočeské univerzitě v Plzni patří k věrným a nadšeným posluchačům Univerzity třetího věku. Zpočátku ho zaujal nově otevřený roční kurz genealogie, zabývající se pátráním po předcích, který probíhal v plaském Okresním archivu. „Dalšími zajímavými obory byly také Dějiny Československa do nástupu nacismu v Německu, Světové dějiny 20. století, České dějiny a Dějiny architektury, což celkem obnáší 18 semestrů. Oceňuji pestrou škálu studijních témat, dobré a vynikající lektory, skvělou organizaci i příkladnou vstřícnost pracovnic studijního oddělení. Za to všechno bych Univerzitě třetího věku rád poděkoval," říká závěrem zajímavého povídání Plzeňan Ing. Václav Fremr.