Divadelní kořeny ochotnického divadla v Kaznějově sahají do roku 1896, kdy zahájil svoji činnost Ochotnický spolek Kollár, jehož existence trvala nepřetržitě celých 55 let. O práci v něm byl značný zájem a v roce 1898 už měl 64 členů. Po r. 1904 nastává nejslavnější období. Byla nastudována představení Jan Výrava, Naši furianti, Na statku a v chaloupce a jiné. Divadelní představení se konala střídavě v hostinci Františka Plechatého a v hostinci u Rottů. V hostinci u Rottů zakotvil spolek od roku 1910 natrvalo. Hrálo se na dřevěném přístavku a později bylo postaveno jeviště zděné. V tradicích Kolláru pokračoval dramatický odbor ZK ROH Lachema, který pod režisérskou taktovkou Josefa Jelínka nastudoval řadu her. Jako nejvýznamnější hru je možno uvést Tylovu Fidlovačku a Jiráskovu Lucernu.

Na jejich činnost navázal v r. 1979 současný Divadelní soubor Štace, z.s., který táhne pomyslnou divadelní káru kaznějovských ochotníků již víc než 40 let.

V současnosti působí soubor v divadelním klubu ŠUTR vybudovaném v suterénu kaznějovské radnice. Součástí souboru je dětská sekce ŠTACINKA, ve které účinkují děti v rozmezí od 3 do 15 let. Určujícími osobnostmi souboru jsou dva zakládající členové, a to režisérka a vedoucí Štace Alena Svobodová a Antonín Adámek.

Od roku 2001 se v prostorách ŠUTRu koná bienále národní přehlídky Divadla jednoho herce, jehož je Štace spolupořadatelem.

Významnými podporovateli Štace jsou Město Kaznějov a Plzeňský kraj.

Informace o DS Štace, z.s. najdete na http://www.stace.cz/

V roce 2018 se stala Štace nositelem Nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského kraje Ochotnické divadlo západních Čech.

Eva Šimlová