Koncert z cyklu Trochu lásky neuškodí měl tentokrát titul Plzeňský Montmartre. V důsledku náhlého onemocnění hlavní sólistky covidem došlo ke změně programu. Místo francouzských šansonů diváci si vyslechli v hlavním bloku slavné árie francouzského skladatele G. Bizeta z opery Carmen. Vynikající operní pěvkyně DJKT Plzeň Ivana Veberová a Jana Foff Tetourová za klavírního doprovodu Marka Martina sklidily velký úspěch. Všichni přítomní poděkovali nejen za krásný výkon, ale i za jejich lidský přístup a rychlou pomoc v nastalé situaci. Zásluhu a pochopení projevil též ředitel DJKT Martin Votava.

Celým večerem velmi pěkně a pohotově provázel Jiří Hlobil, který tradičně objevuje pro Plzeň nové talenty. Tentokrát jako překvapení pozval sboreček krásných děvčátek + jednoho chlapce „Lukaváček" z Dolní Lukavice pod vedením paní učitelky Nadi Květoňové a šikovnou vítězku recitační soutěže z Gymnazia Blovice Anetu Bláhovou, která recitovala báseň J. Skácela. 

Tatínek Aničky Škodové převzal šek s částkou 23 000 Kč, která je určena na náročný rehabilitační pobyt. Vzorně pečující rodina si finanční podpory velice váží a děkuje divákům a sponzorům - Egyprojekt, Harvilla, Renata Havířová a MUDr. Hana Lorenová. Akci podpořili také naši milí přátelé Vozíčkáři Plzeňska v zastoupení Aničky Stejskalové, LC Praha San Georgio a senioři ÚMO Plzeň

Dámský klub LC Plzeň Ladies, který byl založen v květnu 2018 předal za dobu svého působení již 200 000 Kč potřebným. Za tuto dobu uskutečnil VARHANNÍ KONCERTY věnované plzeňským seniorům (terénním službám), opakované koncerty TROCHU LÁSKY NEUŠKODÍ pro děti s postižením, často díky doporučení rané péče KUK i dětským pacientům se závažnými diagnozami z FN Plzeň, ale také PESTRÉ psí asistenci, která vychovává asistenční psy pro děti plzeňského regionu. Prostředky klub rovněž získává na charitativních golfových turnajích v Resortu Darovanský dvůr. Velice záslužná je akce LVÍ OČKO - testování zraku dětí v mateřských školách s moderní kamerou Plusoptix 16, kterou zakoupila firma dioptra optik, dále sběr nepotřebných brýlí pro třetí svět a podpora na zmírnění přírodních katastrof. V současné době samozřejmě klub pomáhá i těžce zkoušené Ukrajině.

Prezidentka klubu MUDr. Eva Dortová a všechny členky děkují svým příznivcům, kteří naše akce podporují a pomáhají s námi! Uvítáme rády i Vaše náměty pomoci!

Za příspěvek mockrát děkujeme Janě Flanderové.