V letošním roce tedy byla před námi milá povinnost toto jubileum náležitě oslavit. Oslavu jsme pojali trochu netradičně, a to na školní zahradě mateřské školy. Užili si ji všichni - děti i dospělí. Sešly se zde nejen děti, které v současné době dochází do mateřské školy, ale i ty, které již navštěvují základní školu. Dokonce jsme se setkali i s některými, kteří již jsou studenti středních škol, nebo jsou rodiči či prarodiči.  Na oslavě jsme přivítali i dřívější zaměstnance mateřské školy, také zástupce Městského obvodu Plzeň 3 a OŠMT Plzeň s námi přišli oslavit tuto událost.

Pro děti byl připraven bohatý program, a to v podobě zábavné zahradní interaktivní show Hulahou show s Gábinou a Katkou. Díky spolupráci s plzeňskou městskou policií jsme mohli využít zapůjčení skákacího hradu, kde se děti mohly dostatečně vydovádět. Z archivu města Plzně jsme zapůjčili kroniky mateřské školy, které zaznamenávají počátky mateřských škol z Koperníkovy a Husovy ulice od roku 1883. Zájemci si je mohli prohlídnout  včetně dobových i současných fotografií.

Samozřejmě nechybělo pohoštění, které pro nás v podobě zákusků připravili studenti Odborné školy výroby a služeb v Plzni, sladké a slané pečivo napekly pracovnice mateřské školy. Závěr slavnostního odpoledne se neobešel bez táboráku s opékáním buřtíků a společného povídání u kávy. Děti si odpoledne báječně užily i vzhledem k vydařenému slunečnému počasí a věříme, že si odnesly spoustu radostných zážitků. Všem, kteří pomohli, aby se tato akce mohla uskutečnit, moc děkujeme.

Miroslava Dočekalová,

ředitelka 16. mateřské školy