K nové herní sestavě se skluzem a houpačkou z minulého roku, nechal obvod nainstalovat dětem z Lábkovy ulice i novou prolézačku.

„Každé tři měsíce provádíme pravidelné odborně technické kontroly všech herních prvků po celém obvodu. Z těchto kontrol jsou předkládány podrobné revizní zprávy včetně fotodokumentace. Herní prvky, které už dosloužily či prostě z hlediska bezpečnosti nevyhovují nahrazujeme zcela novými“, informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. „Jsme rádi, že jsme mohli vylepšit další z našich dětských hřišť, která máme ve správě. Nová prolézačka se bude dětem určitě líbit. Vhodně doplnila novou herní sestavu se skluzem a houpačkou, kterou zde obvod nechal nainstalovat minulý rok“, doplnil David Procházka.

Děti z Lábkovy ulice a jistě i z blízkého okolí si na této nové prolézačce vyzkouší nejenom svoji obratnost, ale je to i další impuls k aktivnímu pohybu, hrám a vlastnímu aktivnímu rozvoji.

“Nové herní prvky v Lábkově ulici nejsou zdaleka jedinými, které jsme v nedávné době nechali nainstalovat. Další najdou rodiče s dětmi na hřišti v Puškinově ulici, kde trojramenný kolotoč pro malé děti a předškoláky nahradil zrušenou dřevěnou lezeckou stěnu, ve Štruncových sadech stojí zase moderní sestava se skluzem místo nevyhovující staré a v Mandlově ulici přibyl k lanové sestavě hrad se skluzem místo na podzim demontované sestavy“, vypočítává starosta.

Městský obvod Plzeň 3 myslí v první řadě na bezpečnost a funkčnost všech dětských zařízení, a proto jsou také každý týden osobně kontrolována pověřenými pracovníky úřadu. Dětská hřiště včetně hracích prvků a sestav jsou tak v plzeňském centrálním obvodě neustále pod odborným dohledem.

Miroslav Knotek