Nadační fond Zelený poklad nám poskytl na pořízení osázené střechy s výukovým prvkem 325 000 Kč.

Ve spolupráci s mateřskou školou jsme už spustili několik edukativních projektů, které souvisí s šetřením vody. Jedním z prvních byl Koloběh vody, na kterém pracovaly děti předškolního věku. Nejprve měly za úkol se zamyslet, kde všude vodu používají a proč je pro nás vzácným zdrojem. Což je i důvodem, proč se snažíme s ní zbytečně neplýtvat. Poté jsme poskládali kapky vody, abychom názorně viděli, jaký kus cesty má každá před sebou. Pro obraznější představu si děti vytvořily svůj vlastní sáček s koloběhem vody, který jsme doplnili vodou, rybkami i lodičkou.

Celý týden jsme pracovali s obrázkovými kapkami a pomocí nich tvořily matematické příklady (sčítali, odečítali a rozlišovali méně/více/stejně). Aby byl náš projekt zábavnější, uspořádali jsme závody plachetnic, kdy jsme pomocí brčka foukali do plachet a tím dopravili plachetnici na druhou stranu, vylovili barevné kroužky z vody dřevěnými tyčinkami, které jsme pak následně podle barev umístily do mističek a sledovali barevnou duhu, jenž se nám spojila díky vodě.

Projekt jsme završili společnou výstavkou našich výrobků na chodbě, kde jsme si tak mohli několik dní připomínat vzácnost vody. Na toaletách máme už od září umístěné naše školkové pravidlo zvané „kapičkové“, které nás nabádá k šetření s vodou. Tím si ho několikrát denně opakujeme. Téma bylo pro děti nejen naučné, ale zároveň jsme si užili i příjemnou zábavu a doufejme, že v dětech zůstane hlavní myšlenka projektu, že voda je náš vzácný pomocník.

Příspěvek zaslala Eileen Lucky. Děkujeme