V průběhu dvou vyučovacích hodin lektor představil jednotlivé energetické zdroje, technická řešení výroby elektrické energie a zmínil také stále nevyřešenou otázku jejího skladování. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že v České republice se nejvíce energie spotřebuje v průmyslu, energetice a stavebnictví 45 %, ale hned druhým největším spotřebitelem jsou domácnosti s 28 %. A zatímco průměrná domácnost prosvítí jen 2,6 % energie z celkové spotřeby, na ohřev vody spotřebuje 17,4 % a na vytápění 67,1 %.

Součástí besedy byly také zajímavé pokusy. Studenti roztočili pomocí svítilny mobilního telefonu vrtulku na fotovoltaickém panelu. „Právě jste přeměnili „špinavou“ elektřinu na čistou zelenou“ upozornil Tomáš Hejl na fakt, že svůj mobil nejspíš nabíjeli v noci, kdy v síti proudí elektřina téměř výhradně z neobnovitelných zdrojů, kdežto panel vyrábí elektřinu přímou přeměnou světla.

Osvětový projekt Energie - budoucnost lidstva je součástí vzdělávacího programu, který běží nepřetržitě už dvacátým druhým rokem a dosud se jej zúčastnilo téměř 270 tisíc mladých lidí v celé ČR. Jedním z cílů projektu je poskytnout mládeži co nejvíce informací o všech ekonomických, ekologických, ale i politických a sociálních souvislostech energetiky.

Smyslem těchto besed je také motivovat mladé lidi ke studiu na technických školách. Besedy na příští školní rok je možno zdarma objednat na: info@portaeduca.cz.