V pátek 8. září se sjelo do malebného města hned několik hvězdných umělců. Dopoledne rozezněla loď kostela zaplněnou dětmi ze škol v Manětíně, Dolní Bělé a Nečtinech hudba dvou vynikajících českých interpretek - místní rodačky a hlavní protagonistky projektu violistky Jitky Hosprové a harfistky Kateřiny Englichové. Obě dámy předvedly dvěma stům dětí nejen brilantní hru na své nástroje, ale také o nich poutavě povyprávěly. Na závěr si obě umělkyně od dětí převzaly květiny. Nadšené a pozorné dětské publikum si tak odneslo silný zážitek umocněný nádherným prostorem barokního kostela.

Na večerní představení se k oběma umělkyním připojili skvělý český barytonista Filip Bandžak a herečka Barbora Munzarová. Ta měla pro návštěvníky připravený poutavý příběh o osudech potomků místní hraběnky Marie Gabriely Lažanské, nazývané také první dámou baroka, z pera místního historika umění Jana Štěpánka. Barbora Munzarová byla ve vypravení srdečná, precizní a velmi dobře balancovala na hranici poutavosti i hloubky textu, který přiblížil velmi osobní formou rodinné vztahy hraběnky. K tématu ladící hudební dramaturgie příhodně vyvažovala příběhy potomků hraběnky Lažanské. Úvod patřil staré hudbě, ve které se postupně všichni tři interpreti představili. Společně vynikajícím způsobem interpretovali Stradellovu árii Pieta Signore nebo Handelovu Ombra mai fu. Suveréni spolupráci a interpretaci skladeb pro violu a harfu obdivovalo publikum ve skladbách V. Williamse a H. Ecclese. Hvězdný barytonista Bandžak představil svůj široký hlasový potenciál také v áriích Vittoria, Vittoria a Caro mio ben a před závěrečným společným provedením výběru z cyklu Biblických písní zazněla v brilantním podání K. Englichové Sonáta c moll J. L. Dusíka. Večer plný krásné hudby, skvělých výkonů prvotřídních umělců a poutavého příběhu uzavřel letní putování Procházek uměním regionem severního Plzeňska.

Běh pro Domovinku na Božkovském ostrově v Plzni
Na Božkovském ostrově vyběhali 24 tisíc korun na polohovací postel

„Děkujeme všem umělcům, že přijali pozvání a že přicestovali za námi do malebného Manětína. A zejména děkujeme našim příznivcům za zaplnění kostela svatého Jana Křtitele v Manětíně a vytvoření jedinečné atmosféry, velice si vaší přízně vážíme, bez vás bychom tu nebyli. Taktéž jsme rádi, že jsme na koncertu mohli přivítat starostu a zastupitelstvo města Manětín, paní starostku města Plasy a pana starostu Dolní Bělé s rodinou, děkujeme, že jste si na nás našli čas, velice si toho vážíme,“ vzkázali organizátoři festivalu Procházky uměním.

Příští procházková zastávka bude ve Staré synagoze v Plzni v úterý 10. října, kde dopoledne vystoupí violistka Jitka Hosprová a italský houslista profesor Maurizio Sciarretta na koncertě pro děti z plzeňských škol. Společně jim představí své nástroje a rozdíly mezi nimi. Odpoledne od 16.30 hodin bude v rámci festivalu připravena komentovaná výstava sbírky slavných evropských nástrojů, kterou návštěvníky provede houslista Jaroslav Svěcený, taktéž ve Staré synagoze v Plzni. Základní vstupné bude 200 Kč, zlevněné vstupné 100 Kč. Procházkový den bude zakončen od 19.00 hodin koncertem s názvem Pocta Paganinimu, kde vystoupí zakladatelka festivalu violistka Jitka Hosprová, italský houslista Maurizio Sciarretta a český houslista Jaroslav Svěcený. A jistě půjde o nezapomenutelný zážitek. Vstupenky na koncert jsou v předprodeji na Plzeňské vstupence nebo si je můžete zakoupit na místě v den konání koncertu, základní vstupné 450 Kč, zlevněné vstupné 300 Kč. Taktéž bude k dispozici spojená vstupenka, jenž bude platná pro koncert a výstavu, kdy je základní cena 550 Kč, zlevněná 350 Kč.

Více informací o festivalu naleznete na jeho webových stránkách a Facebooku.