Seminář pro širokou veřejnost se uskuteční od 17 hodin v posluchárně v pavilonu č. 63 v areálu bývalé vojenské nemocnice v Plzni na Borech.

Paliativní péče nabízí pacientům s nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu prožít život tak, jak si přejí. Cílem je zmírnit jejich bolest tělesnou, ale i duševní, poskytnout pomoc sociální i psychologickou a podpořit v těžkých chvílích také jejich rodinu a nejbližší. Konziliární tým paliativní péče působí ve FN Plzeň od roku 2022, letos byla pro klienty nově otevřena i ambulantní část.

Přijďte si poslechnout a poradit se s odborníky z Konziliárního týmu paliativní péče FN Plzeň – vedoucí lékařku MUDr. Terezu Petrů, sociální pracovnici Mgr. Janu Stajnerovou a zdravotní sestru Markétu Reinovou.