V létě roku 1996 náhodné setkání s tehdejším fotoreportérem Plzeňského deníku v zanícené fotografce vzbudilo takový zájem, že zanedlouho vyšel její první příspěvek. Tematicky se zaměřovala na zajímavé momenty z běžného dne občanů města nebo sportovní a společenské akce, o které v krajské metropoli nikdy nebyla nouze. Hlavním předmětem jejího zájmu se později stala oblast kultury.

„Fotoreportérská činnost mě vždy velmi bavila. Poskytovala prostor pro nová setkávání a otevírala nové obzory. Počet zveřejněných snímků doplněných příslušným textem překračující již čtyřmístné číslo si celá léta chronologicky řadím a pečlivě archivuji. Těší mě, že jsem v tak náročné disciplíně obstála i v periodiku, jakým je Plzeňský deník,“ vysvětlila Eva Hubatová.