Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje (RDC PK) provozuje plzeňské Mezigenerační a dobrovolnické TOTEM, z. s. Aktivity, které RDC PK od 1.5.2020 nabízí, přispívají zejména ke zlepšení informovanosti a  koordinace poptávky i nabídky dobrovolnické pomoci v plzeňském regionu.

„Otevíráme nový prostor pro rozvoj dobrovolnictví, pro nové inspirace, sdílení, spolupráci. Jsme připraveni pomoci při získávání informací a kontaktů pro dobrovolnická centra, projekty i pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v Plzeňském kraji v oblasti dobrovolnictví,“ uvádí Vlastimila Faiferlíková. „Každý, kdo má zájem pomáhat dětem, rodinám, seniorům či dalším potřebným jako dobrovolník, nás může navštívit osobně nebo nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.totemplzen.cz/centrum/regionalni-dobrovolnicke-centrum/, případně telefonem. Stejným způsobem se na nás mohou obracet i organizace, které by rády zapojily dobrovolníky do své činnosti,“  říká vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje, ředitelka TOTEM, z. s., paní Bc. Vlastimila Faiferlíková.

Ve čtvrtek 25. června 2020 se uskuteční historicky první Den otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji, jako první z veřejných aktivit Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje. Naše dveře otevřeme všem organizacím v plzeňském regionu, které v dobrovolnictví již působí, těm, které o svém působení oblasti dobrovolné pomoci teprve přemýšlejí, budoucím dobrovolníkům z řad veřejnosti. Uvítáme zástupce Plzeňského kraje a místních samospráv. V rámci programu představíme formy spolupráce, aktivity a činnosti, které pro spolupracující organizace a dobrovolníky v rámci Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje nabízíme a zajišťujeme.  Budeme společně hledat způsoby podpory, zajímavé benefity  i další možnosti spolupráce. Ve druhé části programu se ve vzpomínkách vrátíme o několik týdnů zpět a probereme aktuální téma: Co život dal a vzal aneb Co nás naučila doba koronavirová. V diskusi budeme společně sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe.

Více informací o akci i RDC PK: Bc. Vlastimila Faiferlíková, tel.: 736 489 755, e-mail.: faiferlikova@totemplzen.cz  web.: https://www.totemplzen.cz/centrum/regionalni-dobrovolnicke-centrum/

Více informací o projektu MVČR „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“.

Pod záštitou Ministerstva vnitra začala v květnu letošního roku v celkem deseti krajích České republiky fungovat regionální dobrovolnická centra celkem (k 15. 6. 2020 se připojil kraj jedenáctý – Zlínský). Odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/podpora-lidem-kteri-chteji-pomahat-ministerstvo-vnitra-zridilo-regionalni-dobrovolnicka-centra.aspx.

Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje provozuje na základě výběrového řízení od 1.5.2020 plzeňské Mezigenerační a dobrovolnické TOTEM, z. s.  

Bc. Vlasta Faiferlíková