I v této těžké době život nekončí, ale také začíná. V nemocnicích v Plzni, Praze a Českých Budějovicích se nadále kolektiv lékařů a sester, stará o předčasně narozená miminka, pro která vyrábíme chobotničky.

Spolku Náš Touškov se podařilo  v prosinci minulého roku uspořádat kurz háčkování chobotnic, které se dávají do postýlek předčasně narozených dětí a to zejména z toho důvodu, aby se při nekoordinovaném pohybu jejich malých prstíků a ručiček zachytly právě o kroucená chapadla chobotnice a nevytahávaly si tak žilní kanyly. Mimo tohoto hlavního úkolu chobotniček vložených do inkubátoru se mají miminka i ke komu přitulit. Zdravotní sestry nám ale prozdradily, že jsou důležité i pro rodiče, kteří si je domů odnášejí spolu s miminkem. Tvoří jakousi památku na to, že tuto dobu společně zvládli.

Na našem prvním kurzu háčkování na konci loňského roku se sešlo hned 12 účastnic a na druhém se přidalo ještě několik dalších. Cílem bylo naučit ženy postup, jak uháčkovat tuhle výjimečnou chobotničku. Ženy se do toho vrhly s velkým nadšením a během pár dnů se naučily bravurně ovládat háček a přízi. V období Vánoc se jim podařilo uháčkovat neuvěřitelných 149 chobotnic, které byly shromážděny v lednu na přednášce „Cesta je cíl“, která přibližuje španělskou poutní trasu do Santiago de Compostela. Tuto přednášku připravila jedna z háčkujících, paní Lucie Holečková, která ji prošla a chtěla ji věnovat dámám jako odměnu. Děkujeme moc za její snahu a ve spolupráci se spolkem Náš Touškov se podařilo její vyprávění otevřít i široké veřejnosti.

Čas utíkal a v průběhu února a března jsme osobně předali chobotnice jednotlivým neonatologickým oddělením. Děkujeme vrchním sestrám všech neonatologických oddělení za velmi vřelé přijetí.

Všechny naše skupinky chobotnic měly své chobotničkové průvodce „Velkoočka“, „Růžovku“ a „pana Kloboučka“. Díky vrchním sestrám se nám podařilo podchytit jejich dlouhou cestu od vzniku až k miminku do postýlky. Růžovka nám skončila u dvojčátek narozených ve FN v Plzni a pan Klobouček u Lukáška na Bulovce. Celý příběh najdete na přiložených odkazech.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na našem projektu podílí, ať finančně, materiálně nebo jen jako psychická podpora při háčkování. Největší dík patří všem dámám, které háčkují jako o život i nadále, abychom mohli předat další potřebné chobotnice.

Nastalá situace nám zrušila plánované březnové setkání a částečně změnila i nastavený směr. Bylo zapotřebí změnit výrobní nástroj a spousta z nás teď spíše šije roušky. I tom se dočtete na stránkách našeho spolku www.nastouskov.cz.

Blanka Antošová