Skoro polovina obyvatel se nejprve sešla na návsi u kapličky, která je symbolem obce. Po krátkém připomenutí výročí starostou obce Mgr.Františkem Šindelářem zazněla státní hymna a čestná stráž SDH položila věnec k pomníku padlých obyvatel z obou světových válek. Poté se účastníci přesunuli do sálu Obecní hospody, kde akce pokračovala.

Starosta obce ještě jednou přítomné přivítal a představil všechny kronikářky, jejichž ukázky práce byly součástí výstavky. K vidění tak byly svazky obecních kronik (Marie Pelikánová), školní kroniky (Václava Bílá), zápisy SDH od roku 1904 (Věra Kreuzmanová), kronika DPS (Jana Šindelářová) a i nejmladší kroniky mladých hasičů (Gabriela Tykvartová) a divadelníků (Alena Hrabětová). Doplněny byly fotografiemi všech obydlí v obci s popisem jejich majitelů  od roku 1789, historické mapy a letecké snímky (Daniela Hajšmanová). V programu vystoupil dechový orchestr ZUŠ Chválenická z Plzně s dirigentem Janem Candrou a předvedl své umění ve velkém rozsahu, od Titaniku až po Radeckého pochod. Odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk plného sálu. Poté vystoupili chlumští divadelníci s tradičně známými scénkami z českých filmů. Potlesku se samozřejmě dočkali i oni.

Celá akce trvala až do podvečerních hodin a byla důstojnou oslavou obecního výročí.

František Šindelář