Tento až 30kg vážící hlodavec, známý svým zavalitým tělem a plochým ocasem, si poradí i s velmi širokými kmeny stromů, o čemž svědčí naše fotografie. V letošním roce byl zaznamenán i v krasavském potoce, mezi obcemi Krasavce a Dolní Lukavice. (viz fotografie). Po letech, kdy byl bobr na našem území takřka vyloven, se k nám v několika posledních letech začíná v hojnější míře vracet. I když se jeho stavy v posledních letech zvýšily, stále se jedná o kriticky ohrožený druh. Podle zákona tedy nelze s tímto druhem bez povolení nakládat - to platí i pro likvidaci jejich hrází a hradů.

Eva Horová