V Dominikánské
nad střechou střech
usedl holub,
měl hned na spěch.

Natočil se z profilu.
Za zády mocné nebe,
když možná díky omylu
mrkl na bezmocného – tebe.

A pak: neodletěl.
Jako by tušil křídlo.
Přikován mezi sférami.
Já v kanclu – motovidlo.

Vít Procházka, autor je profesí právník, ve volném čase básník