Zpracovali jsme projekt, díky kterému jsme získali od Nadačního fondu Zelený poklad dotaci v požadované výši 200 000 Kč. Nyní máme za sebou úspěšně 1.etapu, která se realizovala v květnu letošního roku. Zahradníci, společně s rodiči a dětmi, zasázeli ovocný sad a rostlinky. V létě jsme již měli plné hrsti sladkých červených jahod. Všichni společně jsme se o naši novou „zahrádku“ starali.

2.etapa proběhla letos na začátku listopadu. U vchodu do zahrady naší mateřské školy vznikl záhon využívající dešťovou vodu z okapů. Jako podklad a zároveň jako čisticí filtr posloužily drobné kamínky, které zůstaly na školní zahradě nevyužity po odstranění již nefunkčních herních prvků. Zahradníci vybrali a rozmístili vhodné rostliny a keře a při sázení cibulovin ochotně pomohli rodiče s dětmi. Během odpoledne postupně děti ze všech tříd zasadily okolo padesáti rostlinek. Následující týden nás čekalo sázení tří nových stromů na školní zahradě.

Dvou jeřábů ptačích, jejichž plody budou moci děti využít ke kreativním činnostem u dopravního hřiště a jedné lípy srdčité, pod níž se budou konat společná setkání s rodiči. To vše se nám daří realizovat ve spolupráci s šikovnými zahradníky a firmou Zahradní architektura Ing. Barbora Nosková na základě projektu Ing. Jany Pyškové. Během celého projektu se děti environmentálně vzdělávají. Proces probíhá prožitkově, kdy si děti mohou vše vyzkoušet a osahat. Radost z dětského objevování nám přináší velké potěšení. Již teď se těšíme na jaro, kdy budeme moci pozorovat, jak se dětmi zasazené rostlinky probouzejí k životu.

Věříme, že se o ně budou starat se stejnou láskou a nadšením jako doposud. A možná se jednou budou chlubit svým dětem či vnoučatům: „Podívej, Jeníku, tento strom jsem sázel, když jsem byl tak malý jako ty“…

Jana Šonková – zástupkyně ředitelky 23. MŠ v Plzni